Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Problemy kardiologiczne w gabinecie lekarza rodzinnego

XX-lecie powstania Kliniki Kardiochirurgii Ośrodka Chorób Serca
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego
Wrocław - ONLINE
20.05.202309.00
Otwarcie Konferencji
Przewodniczący: prof. Waldemar Banasiak, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr med. Jacek Skiba, dr med. Mirosław Pieróg
09.00-10.30
Sesja I
09.00-09.25
Pacjent po ostrym zespole wieńcowym (ACS) – różne problemy i różne rozwiązania
Prof. Zbigniew Kalarus
 1. Jak skutecznie redukować ryzyko kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego?
 2. Pojawienie się krwawienia z dróg moczowych u pacjenta w 2 m-cu po ACS i zabiegu PCI – jak postępować?
 3. Jak leczyć pacjentów z zespołem kruchości po incydencie ACS?
09.25-9.50
Pacjent ze sztuczną zastawką serca – wyzwanie dla każdego lekarza
Dr med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil
 1. Pacjent ze sztuczną zastawką mechaniczną i biologiczną – jak kwalifikować do operacji niekardiochirurgicznej?
 2. Pojawienie się niedokrwistości w badaniach kontrolnych – jak postępować?
 3. Objawy nietolerancji wysiłku narastające od 3 m-cy – optymalizacja leczenia farmakologicznego czy skierowanie do szpitala?
09.50-10.15
Nadciśnienie tętnicze – najczęstszy problem w praktyce lekarza rodzinnego
Prof. Andrzej Januszewicz - wykład pod patronatem
 1. Jak postępować w sytuacji częstych wahań ciśnienia tętniczego?
 2. Pacjent leczony 4. lekami hipotensyjnymi – kwalifikacja do operacji niekardiochirurgicznej – czy terapię hipotensyjną wstrzymać czy kontynuować?
 3. Kobieta w 2 m-cu ciąży ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym – jak leczyć bezpiecznie ?
10.15-10.30
Dyskusja
10.30-10.45
Przerwa
10.45-12.15
Sesja II
10.45-11.10
Pacjent po przebytym incydencie zatorowości płucnej
Prof. Tomasz Roleder
 1. U kogo i kiedy można zaprzestać doustnego leczenia p. krzepliwego?
 2. Proces nowotworowy i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – kilka cennych uwag przydatnych w praktyce.
 3. Istotne ograniczenie wydolności fizycznej u pacjenta po zatorowości płucnej mimo długotrwałego leczenia p. krzepliwego – o czym myśleć i jak leczyć?
11.10-11.35
Przewlekły zespół wieńcowy (CCS) – nowe nazewnictwo, ale stare problemy
Dr med. Krystian Josiak
 1. Optymalna terapia zachowawcza – jak ją definiować i jak ją stosować w praktyce?
 2. Pacjent z CCS 4 m-ce po zabiegu PCI z nawracającą dławicą piersiową wysiłkową I/II CCS – czy należy skierować do szpitala?
 3. Pacjent z CCS i zaostrzeniem przewlekłej niewydolnością serca – czy można bezpiecznie leczyć w warunkach ambulatoryjnych, jeśli tak to jak?
11.35-12.00
Migotanie przedsionków – problem nie tylko kardiologiczny
Dr hab. Dariusz Jagielski
 1. Pacjent z utrwalonym migotaniem przedsionków i trudnościami w uzyskaniu zwolnienia akcji serca – co można zaproponować w leczeniu?
 2. Pacjent z migotaniem przedsionków leczony NOAC – jaki zastosować algorytm postępowania przed operacjami niekardiochirurgicznymi?
 3. Zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca w przebiegu napadu migotania przedsionków - czy zawsze pacjent musi być skierowany do szpitala, jeśli nie to jak leczyć?
12.00-12.15
Dyskusja
12.15-12.30
Przerwa
12.30-13.30
Sesja III
12.30-12.55
Niewydolność serca – jak indywidualizować leczenie?
Prof. Joanna Jaroch
 1. Jak leczyć niewydolność serca lekami moczopędnymi w praktyce ambulatoryjnej – kilka praktycznych uwag?
 2. Bradykardia i hipotonia w trakcie leczenia niewydolności serca – jak optymalnie postępować?
 3. Pacjent po wypisie ze szpitala po zaostrzeniu przewlekłej niewydolności serca - jak leczyć w obliczu obowiązujących standardów ?
12.55-13.20
Niewydolność serca i schorzenia współistniejące – podobieństwa i różnice w diagnostyce i leczeniu
Dr med. Bartosz Krakowiak
 1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc i niewydolność serca – wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne
 2. Nadczynność i niedoczynność tarczycy – częste powody niepowodzeń w leczeniu niewydolności serca
 3. Choroby wątroby – często zapomniany narząd w leczeniu niewydolności serca
13.20-13.30
Dyskusja